Zgody IPF Polska Sp. z o.o.

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę, wyrażam zgodę na:

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IPF Polska Spółka z o.o., z siedzibą Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa. Dane przetwarzane są w celach związanych z przygotowaniem do zawarcia umowy pożyczki, w tym w celu oceny wiarygodności płatniczej i badania zdolności kredytowej, w celu marketingu produktów i usług administratora danych oraz podmiotów trzecich (za odrębną zgodą), w celach analitycznych, archiwalnych oraz dowodowych.

Odbiorcami danych mogą być biura informacji gospodarczej oraz podmioty z grupy International Personal Finance, z siedzibą No. 3 Leeds City Office Park, Meadow Lane Leeds, West Yorkshire, LS11 5BD, Wielka Brytania (za odrębną zgodą).

Informujemy o przysługującym prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IPF Polska Sp. z o.o., w celach marketingowych IPF Polska po wygaśnięciu Umowy pożyczki i/lub w przypadku, gdy nie dojdzie do jej zawarcia oraz zgadzam się na przekazywanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu do podmiotów powiązanych kapitałowo z IPF Polska sp. z o.o., z grupy International Personal Finance z siedzibą No. 3, Leeds City Office Park, Meadow Lane Leeds, West Yorkshire, LS11 5BD, Wielka Brytania oraz przetwarzanie tych danych w celach marketingu produktów i usług tych podmiotów. Lista podmiotów powiązanych z IPF Polska sp. z o.o. dostępna jest na stronie internetowej https://hapipozyczki.pl/pl/polityka-prywatnosci/ . Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na używanie dla celów marketingu bezpośredniego, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym poprzez kontakt telefoniczny) i automatycznych systemów wywołujących (zgodnie z ustawą z dn. 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. z 2014 r. poz. 243, ze zm.) przez IPF Polska sp. z o.o. oraz podmioty z grupy International Personal Finance z siedzibą No. 3, Leeds City Office Park, Meadow Lane Leeds, West Yorkshire, LS11 5BD, Wielka Brytania. Lista podmiotów powiązanych z IPF Polska sp. z o.o. dostępna jest na stronie internetowej https://www.hapipozyczki.pl/faqs w sekcji „Komu udostępniamy Twoje dane”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną oraz w postaci sms-ów (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.) przez IPF Polska sp. z o.o. oraz podmioty z grupy International Personal Finance z siedzibą No. 3, Leeds City Office Park, Meadow Lane Leeds, West Yorkshire, LS11 5BD, Wielka Brytania. Lista podmiotów powiązanych z IPF Polska sp. z o.o. dostępna jest na stronie internetowej https://www.hapipozyczki.pl/faqs w sekcji„ Komu udostępniamy Twoje dane”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Z chwilą udostępnienia danych IPF POLSKA SP. Z O.O staje się ich niezależnym administratorem. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celach związanych z przygotowaniem do zawarcia umowy pożyczki, w tym w celu badania wiarygodności i oceny ryzyka a także w celu marketingu produktów i usług administratora, w celach analitycznych i dowodowych. Informujemy o przysługującym prawie dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania a także prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawie żądania ich usunięcia.

„Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1015) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1015), niniejszym upoważniam IPF POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 136 do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (dalej łącznie „BIG”) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego. ”

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę:
1. Upoważniam IPF POLSKA SP. Z O.O. , z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 136 do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych*** (zapytanie) i udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez IPF POLSKA SP. Z O.O. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. 

2. Upoważniam IPF POLSKA SP. Z O.O. , z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania *** wynikającego z zawartej z umowy pożyczki dnia ……………………, a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do IPF POLSKA SP. Z O.O. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z IPF POLSKA SP. Z O.O. umowy pożyczki oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z IPF POLSKA SP. Z O.O. umowy pożyczki dnia ……………………… przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.. 

Omówienie: 
Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych zgód jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie. 

Firma Diamond Polska działa na rynku Przemyśla i Rzeszowa od ponad 8 lat.

W 2015 roku uzyskaliśmy autoryzację największego w Polsce Operatora Finansowego FINES.

Działanie pod szyldem tego operatora zobowiązuje Nas do profesjonalizmu oraz zachowania najwyższych standardów obsługi klienta. 

Siedziba firmy

 • 533-331-320
 • przemysl@operatorbankowy.pl
 • 37-700 Przemyśl,
  ul. Jagiellońska 21

Rzeszów

 • 577-112-812
 • 35-069 Rzeszów,
  ul. Kopernika 3/1

Przemyśl

 • 502 562 764
 • 37-700 Przemyśl,
  ul. Wałowa 7A

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio