Zgody Aasa Polska S.A.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aasa Polska S.A. moich danych osobowych w celach marketingowych, w zakresie obejmującym mój adres zamieszkania, adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej.

Zostałem poinformowany o prawie wglądu do treści dotyczących mnie danych, prawie żądania zmiany oraz usunięcia tych danych, a także o prawie zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (w tym SMS, email) od Aasa Polska S.A.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnienie moich danych osobowych przez Aasa Polska S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Aasa Polska S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Aasa Polska S.A.

Udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia, dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przekazanie przez Aasa Polska S.A. do Biura Informacji Kredytowej S.A. zapytania o moje dane osobowe w celu pozyskania informacji dotyczących niezbędnych do oceny zdolności kredytowej oraz na przetwarzanie w tym celu danych osobowych przekazanych w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym na ich udostępnianie instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów.

Upoważniam Aasa Polska S.A. do pozyskania z baz danych biur informacji gospodarczej: BIG InfoMonitor S.A. Krajowego Rejestru Długów S.A. Rejestru Dłużników ERIF S.A. oraz baz Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich dotyczących mnie informacji gospodarczych w zakresie niezbędnym do dokonania oceny zdolności kredytowej.

Administratorem danych osobowych jest Aasa Polska S.A. ul. Hrubieszowska 2, w Warszawie.

Firma Diamond Polska działa na rynku Przemyśla i Rzeszowa od ponad 8 lat.

W 2015 roku uzyskaliśmy autoryzację największego w Polsce Operatora Finansowego FINES.

Działanie pod szyldem tego operatora zobowiązuje Nas do profesjonalizmu oraz zachowania najwyższych standardów obsługi klienta. 

Siedziba firmy

 • 533-331-320
 • przemysl@operatorbankowy.pl
 • 37-700 Przemyśl,
  ul. Jagiellońska 21

Rzeszów

 • 577-112-812
 • 35-069 Rzeszów,
  ul. Kopernika 3/1

Przemyśl

 • 502 562 764
 • 37-700 Przemyśl,
  ul. Wałowa 7A

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio