Zgoda na udzielenie pełnomocnictwa w celu przygotowania oferty kredytu/pożyczki/leasingu.
 

W celu oceny mojej zdolności kredytowej oraz przygotowania odpowiedniej dla mnie oferty kredytowej, finansowej lub handlowej, udzielam pełnomocnictwa dla Fines Operator Bankowy Przemyśl/Rzeszów oraz dla podmiotów współpracujących z Fines Operator Bankowy Przemyśl/Rzeszów do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie o udostępnienie informacji dotyczących mojej osoby, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania w tym celu przez BIK moich danych. 

Na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2014 r. poz. 1015) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a. i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2015 r. poz. 128) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam powyższe podmioty do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. i Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A dotyczących mnie informacji gospodarczych w celu oceny ryzyka kredytowego oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. 
 
Wyrażam również zgodę, aby dla dokonania oceny mojej zdolności kredytowej Fines Operator Bankowy Przemyśl/Rzeszów oraz podmioty współpracujące z Fines Operator Bankowy Przemyśl/Rzeszów, wystąpiły do ULTIMO S.A., jako przetwarzającej dane osobowe w imieniu i na rzecz innych wierzycieli – administratorów danych, o udostępnienie informacji o moich ewentualnych zobowiązaniach finansowych wobec tych wierzycieli (ULTIMO NS FIZ, Ultimo Portfolio Investement Luxembourg S.A., TAKTO NS FIZ).

 

 

 

* Podmioty współpracujące z FINES OPERATOR BANKOWY

– Alior Bank S.A.

– Bank Pocztowy S.A.

– Deutsche Bank PBC S.A

– Ferratum Bank

– Getin Noble Bank S.A.

– Idea Bank S.A. 

– PKO Bank Polski S.A. 

– Plus Bank S.A.

– Raiffeisen Bank Polska S.A.

– TF Bank A.B.

– Aasa Polska S.A.

– Axcess Financial Poland Sp. z o.o.

– Fundusz Mikro Sp. z o.o.

– Net Credit Sp. z o.o.

– InCredit Sp. z o.o.

– IPF Polska sp. z o.o.

– SMS Kredyt Spółka z o.o.

– TAKTO Finanse Sp. z o.o.

– Vivus Finance Sp. z o.o.

– Zaplo sp. z o.o. 

– Nest Bank S.A.

– Spoko kasa Sp. z o.o. 

– Bank Zachodni WBK S.A.

– Santander Consumer Bank S.A.

– Aforti Finance

– Eurolan pożyczki

Firma Diamond Polska działa na rynku Przemyśla i Rzeszowa od ponad 8 lat.

W 2015 roku uzyskaliśmy autoryzację największego w Polsce Operatora Finansowego FINES.

Działanie pod szyldem tego operatora zobowiązuje Nas do profesjonalizmu oraz zachowania najwyższych standardów obsługi klienta. 

Siedziba firmy

 • 533-331-320
 • przemysl@operatorbankowy.pl
 • 37-700 Przemyśl,
  ul. Jagiellońska 21

Rzeszów

 • 577-112-812
 • 35-069 Rzeszów,
  ul. Kopernika 3/1

Przemyśl

 • 502 562 764
 • 37-700 Przemyśl,
  ul. Wałowa 7A

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio