Celem zapewnienia Użytkowników niniejszego Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i udzielenia Użytkownikom informacji w przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies – przedstawiamy niniejszą politykę prywatności.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.)

1. Ochrona danych osobowych
Chronimy prywatność osób odwiedzających naszą witrynę internetową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. – dalej „Ustawa”). Prosimy o zapoznanie się z zasadami, według których przetwarzamy Państwa dane osobowe.

2. Wykorzystywanie danych

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach. Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez Serwis, dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki  (tzw. logi systemowe,/  liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.

Dane zbierane w trakcie korespondencji mailowej lub czacie z Doradcą będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zapytanie.

Dane zbierane aktywnie to dane, które w trakcie wypełnienia wniosku kredytowego przez Użytkownika odwiedzającego naszą witrynę internetową bez konieczności wcześniejszej rejestracji i logowania zbierane są w celu : zawarcia umowy na odległość, celach kontaktowych oraz odpowiedzi na zadane przez użytkownika pytania, a także w celach statystycznych. Podanie danych we wniosku jest dobrowolne, a zgodę na ich przetwarzanie należy zaznaczyć podczas składania wniosku. Dane osobowe Użytkownika będą również wykorzystywane w celu przekazywania informacji o witrynie, dostarczania nieodpłatnie newsletterów zawierających informację o ofercie i promocjach. Wyżej wymienione dane przetwarzane są przez wyłącznie Administratora, z wyjątkiem osób, których udział konieczny jest do realizacji oferty.

W przypadku naruszenia prawa, a także bez takiego naruszenia lecz na podstawie innych przepisów, Diamond Polska może udostępnić Twoje dane, w tym osobowe, organom wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach przewidzianych prawem.

3. Newsletter
Serwis umożliwia się zapisanie się do newslettera poprzez kliknięcie opcji „zapisz mnie” dostępnej na dole Strony Głównej. Użytkownik zapisując się do newslettera dane takie jak: adres e – mail oraz imię.  Powyższe dane wykorzystane są jedynie w celu wysłania Użytkownika naszego biuletynu lub newslettera. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować newslettera. Może to zrobić samodzielnie poprzez skontaktowanie się z Administratorem przez formularz znajdujący się z zakładce Kontakt lub przesłanie maila na adres: przemysl@operatorbankowy.pl

4. Wgląd do przetwarzanych danych
Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem przez wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce Kontakt.

5. Cookies
Podczas wizyt na naszej stronie, na Państwa komputerze zapisywane są fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi, zwane Cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. W przypadku wyłączenia funkcji Cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne. Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisu.

6. Zabezpieczenia
Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.), a także Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.2004. Nr 100, poz. 1024).

7. Osoby nieletnie
Z niniejszej witryny korzystać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. Korzystanie z witryny przez osoby niepełnoletnie jest zabronione. 

8. Zmiany w polityce prywatności
Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób.

9. Kontakt z Administratorem i zgłaszanie niesprawności
Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: przemysl@operatorbankowy.pl lub wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się w zakładce Kontakt. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

Firma Diamond Polska działa na rynku Przemyśla i Rzeszowa od ponad 8 lat.

W 2015 roku uzyskaliśmy autoryzację największego w Polsce Operatora Finansowego FINES.

Działanie pod szyldem tego operatora zobowiązuje Nas do profesjonalizmu oraz zachowania najwyższych standardów obsługi klienta. 

Siedziba firmy

 • 533-331-320
 • przemysl@operatorbankowy.pl
 • 37-700 Przemyśl,
  ul. Jagiellońska 21

Rzeszów

 • 577-112-812
 • 35-069 Rzeszów,
  ul. Kopernika 3/1

Przemyśl

 • 502 562 764
 • 37-700 Przemyśl,
  ul. Wałowa 7A

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio